Hakkımızda

               

 SÜRECİN  DEĞERLENDİRMESİ  

Bu süreç çok eski bir zamana dayanmaktadır... Ne üç yıl nede beş yıl... Hiçbir kimsenin başarı merdivenini elleri cebinde çıkmadığı bir gerçektir... Ve insana yalnızca çalışmasının karşılığının olduğu... Öyledir ve bu sürecin de eski bir mazisi vardır...

Her şey üç-beş İmam Hatip’li gençle başladı... Bilmediklerini öğrenmeye, öğrendiklerini yaşamaya ve anlatmaya kendilerini adamış, yürekleri imanla dolu, gözleri kömür karası genç delikanlılardı onlar...

Fakirdiler, parasız ve pulsuz... Kimsesizdiler, yalnız ve arkasız...

Pazarlarda taşımacılık yaparak, hafta sonları çalışarak biriktirdikleri harçlıklardan önce bir öğrenci evi tuttular kendilerine... Rutubetli, karanlık ve daracık bir bodrum katı... Erkam’ın evi gibiydi... Onların gözlerinde saraylara değişilmezdi...

İşte ilk orada başladı tohum yetiştirme çabaları... Alt sınıfta okuyan Ali’ler, Mustafa’lar ilk o eve davet edildi... Orada tanıştılar özgürlüğe taşıyan çağrıyla... Cennetin serinliğini ruhlarında ilk defa hissettiler... Ve kardeşliği, fedakarlığı, samimiyeti...

Kurban bayramları hasat zamanıydı onlar için... Bisikletlerinde taşıdıkları derileri satarak kitap aldılar... Bir kütüphaneleri oldu... Rafları pahalı kitaplarla dolu aksesuar bir kitaplık değil, elden ele dolaşan, gece gündüze katılarak okunan kitapların olduğu basit bir kütüphane...

Bu süreç; Beyşehir gölünün kenarındaki okuma kamplarıyla devam etti ... Ağacın üzerinde Bilalî sesiyle ezan okuyan bir genç vardı... Ve perçinlenmiş kurşun gibi Rablerinin huzurunda saf tutmuş, yaşları 17-18 olan pırıl pırıl bir ümmet... Sabah namazlarından sonra kurulan Kur’an halkaları, hadis halkaları...

Her gün sofralarındaki mevsimin en ucuz sebzesi patlıcandı sadece... Ama karınları aç kalanlar değil, yürekleri aç kalanlardı onların dertleri...

 Düşüncelerinde hep daha iyisi, daha ilerisi olurdu onların... Hayallerinde, düşlerinde hep yeni tohumlar ektiklerini görürlerdi... Gülümseyerek uyanırlardı... Bugünün hayalleri elbette yarının gerçekleri olacaktı...

Bu süreç; Allah’ın yardımı ve birkaç gencin gayreti, samimiyeti ve fedakarlığı sonucunda işte bu günlere geldi...

Rabbimizden dileğimiz; onların yüreklerini eskisi gibi saf, temiz ve beklentisiz kılmasıdır. Amellerini ise, riyasız, gösterişsiz ve karşılıksız...

Onları amaçlarını unutup rekabet uğruna çalışan, kardeşleriyle birbirlerine düşen, amaçları dünyalık ve para olan kullarından kılmasın... Niyetlerini halis, amellerini salih kılsın... Onlar için cennetten başka mükafata razı olmasın... Onlardan razı olsun ve cennete susamış gönüllerini nimetleriyle razı etsin... AMİN.

 

  

 • Öğrencilik yıllarımızdan beri yaptığımız eğitim çalışmalarını geliştirmek, yenilemek ve geçmişin birikimlerinden istifade ederek olgunlaştırmak bir zorunluluk haline gelmiştir.
 • Bireysel ve sosyal ilişkiler bağlamında hem farklı hem de daha geniş ilişkiler geliştirmeyi hedefleyen bir ekip olarak, günümüzü daha doğru bakış açısıyla okumak ve geleceğe dair yerinde öngörülerde bulunmayı hedefledik. Etkin, verimli ve güvenilir çalışmalar için bu değişiklik gerekli görülmüştür.
 • Bu eğitim süreci, öteden beri sürdürüle gelen çalışmaların ve gayretlerin sistemli, planlı, bir program dahilinde düşünülmüştür. Hedefleri ve stratejileri tespit edilmiş, belli bir vizyona göre ve belirlenmiş bir misyon çerçevesinde devamlılık arzusu taşıyan bir çalışmadır.
 • Son zamanlarda Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler ve değişmeler bizi böyle programlı bir çalışma yapmaya sevk etmiştir.
 • Amatörlük ruhumuzu kaybetmeden profesyonelce bir çalışma yapmayı hedefledik.
 • Sahip olduğumuz dini, ilmi, tarihi ve kültürel değerlerimize hayatın her alanında sahip çıkmamız gerektiğine inanmaktayız. Her alanda kendi değerlerimizi yenilememiz ve güçlendirmemiz hayati önem taşımaktadır. 
 • Bu eğitim sürecine katkıda bulunanlar, birlikte iş yapabilmek, gücünün yettiği kadarını en iyi bir şekilde yapmak gibi prensipleri göz önünde tutmaktadırlar.

 VİZYONUMUZ

 • Kur’an ve sünnetin şekillendirdiği inanç ve ahlakın değerini ve gücünü, yaşanan hayatta etkin kılmaya çalışan bir birliktelik.
 • İnandığı değerleri ve ahlak ilkelerini kişilik haline getirmiş, kendi başına ayakta ve dik durabilen, çevresinde güven duyulan, geçmişinden ders çıkartıp çağının şartlarını analiz edebilen, ufku geniş, özgüven sahibi, azimli bireylerden oluşan nitelikli bir topluluk. 
 • İnsanlığın hayrı ve ahlaki gelişimi için birbirlerine ve diğer nitelikli sosyal toplum kuruluşlarına destek veren organizasyon. 
 • Birey ve aileyi eğitmenin, toplumu eğitmek olduğu bilincini taşıyan, ayrım yapmaksızın her seviyedeki insanı eğitmeyi hedefleyen bir model. 
 • İnsanımıza kendi doğrularını usûle uygun bir şekilde ana kaynaklara müracaat ederek bulma ve kendi istikametinin sınırlarını belirleme yeteneğini kazandırmak.
 • Modern eğitim metotlarıyla klasik tarihi tecrübeyi yeni bir yaklaşımla bir arada vermek ve yaşatmak.

MİSYONUMUZ

 • Her seviyede, insanlara eğitim imkânı sağlayan dayanışma ve yardımlaşma ruhu oluşturmayı hedeflemiş bir kurum. 
 • Özgür, şahsiyetli, nitelikli, kendisine güven duyulan, inançlı, geçmişini ve çağını bilen bireylerlerden oluşan bir topluluk.
 • İnanç ve ahlakın değerini ve gücünü yaşanan hayatta etkin kılmaya çalışan bir birliktelik.
 • Toplumda birleştirici ve yapıcı roller üstlenen bir organizasyon
 • Çağının sorunlarını kavramış, çağlar üstü bir düşünceye sahip, insanlarla sağlıklı bir iletişim kurabilen, estetik beğenisi gelişmiş, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, sahih geleneklerine bağlı, özü sözü bir nesil yetiştirmeye yardımcı olmak.

 FAALİYET   ALANLARIMIZ

EĞİTİM ve KÜLTÜR ALANI

Derneğimiz bünyesinde öğrencilere eğitimcilere ve halka açık olarak kurs ve seminer faaliyetleri:

 • Kur’an Arapçası Dersleri; Kur’an-ı anlamaya yönelik kelime meali çalışması
 • Tefsir Sohbetleri
 • Hadis Sohbetleri
 • Siyer Sohbetleri
 • Ahlak Dersleri
 • İletişim ve Beden Dili Seminerleri
 • Yönetim ve eğitim seminerleri
 • Yurt içi ve Yurt Dışı Kültürel amaçlı geziler
 • Öğretmenlere Yönelik rehberlik ve eğitim-öğretim teknikleri
 • Halk Sağlığı Seminerleri
 • Yeniden sade bir Türkçeyle tercüme edilen kaynak kitapların basımı ve dağıtımı
 • Daha iyi anlaşılsın diye Kur’an-ı Kerim meal soruları hazırlanması
 • İslami ve fikri eserler başta olmak üzere birçok alana hitap edecek geniş bir kütüphane oluşturulması
 • Kitap okuma faaliyetleri düzenleyerek yeni nesle okuma alışkanlığı kazandırmak.
 • Okuma kampları
 • Okuma Salonları
 • Yaz Okulları
 • Yayınevi

SOSYAL HİZMET ALANLARI

 • Derneğimiz; Konya dışından gelen öğrencilere kalacak yer konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Kardeş derneklerin düzenlediği sosyal içerikli gezilere ev sahipliği, gelen konuklara barınma ve yemek imkânı sağlanmaktadır.
 • Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla belirli zamanlarda çevre seminerleri düzenlemek ve ağaçlandırma faaliyetleri tertip etmek
 • Doğayı tanıma ve koruma bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşleri
08 Şubat 2023 Çarşamba
MAİL LİSTESİ ÜYELİĞİ
KONEVİDER faaliyetleri hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilmek için yukarıdaki forma adresinizi yazarak kayıt olmanız yeterli olacaktır.
DUYURULAR
RAPORLAR